Choď na obsah Choď na menu
 


Na zamyslenie

Príspevky

20. 10. 2022

Užitečné rady na cestu záhrobím i současností

/ Rubrika: Na zamyslenie

Poslechněte si zajímavý pořad, který vznikl proto, abychom zbytečně nebloudili. Ať už tady na naší zemi, nebo po odchodu z ní na takzvaný druhý svět.

https://www.youtube.com/watch?v=GI2XIdHumIM

 
Celý príspevok

15. 9. 2022

Radostná mysl je náš přítel

/ Rubrika: Na zamyslenie

Mnohý, kdo našel smysl života a vydal se na cestu nového objevování souvislostí, dějů, zákonitostí, na cestu duchovního poznávání, dostává se zpočátku velmi často do stísňujících vláken myšlenkových forem toho, že prožívání radosti, nebo humoru, je cosi nepatřičného, neboť duchovní cesta je na žertování příliš vážnou.

 
Celý príspevok

29. 8. 2022

Jen o bohatství duše nepřijdeme nikdy! Všechno ostatní ztratíme!

/ Rubrika: Na zamyslenie

   Existují věci trvalého charakteru, které zůstanou naším vlastnictvím navždy. A existují věci dočasného charakteru, které jsou naším vlastnictvím jen dočasně. Je proto logické a pochopitelné, že bychom se měli přednostně usilovat o věci trvalého charakteru. Měli bychom si je vážit a chápat jejich cenu. A zejména, měli bychom si být vědomi toho, že věci přechodného charakteru jsou ve skutečnosti až druhořadé, a proto je nelze přeceňovat.

 
Celý príspevok

8. 7. 2022

Hledání správné cesty

/ Rubrika: Na zamyslenie

Člověk hledající cestu, která by ho vedla správným směrem a ukázala mu pravý smysl života, to nemá v dnešní době vůbec jednoduché. Ti říkají to, jiní zase ono. Každý mu nabízí svou pravdu a vyzkoušené metody, jak dosáhnout, po čem touží. Jedni hází špínu na druhé a naopak. Ze všech možných stran je slyšet: „Těm nevěřte, jen my máme ve všem pravdu. Oni jsou takoví a takoví...“

 
Celý príspevok

1. 7. 2022

O přátelství, a hlavně o odkládání svých vlastních chyb

/ Rubrika: Na zamyslenie

Asi každému z nás se někdy stalo, že ztratil přítele. Ne tak, že jste se pohádali kvůli maličkosti, avšak rozpad přátelství se stává i tímto prostým způsobem - neporozuměním si navzájem. Často si myslíte, že člověk, se kterým chodíte do stejné práce a každodenně se potkáváte, je váš opravdový přítel, ale když se na toto „přátelství“ podíváte z jiné stránky, zjistíte, že je to pouze stereotyp, ze kterého plyne reflex, že se každé ráno pozdravíte, zeptáte se, jak se má rodina, a dál nic víc. Samé obecné, společenské otázky, které pokládáme možná čistě ze slušnosti.

 
Celý príspevok

16. 6. 2022

Jsme ještě vůbec lidé ducha, nebo již jen lidé rozumu?

/ Rubrika: Na zamyslenie

Zdá se, že ve chvíli, kdy osloví nás nějaký silný prožitek, dokážeme ještě v sobě vzedmout sílu svého ducha. Avšak po čase zemdléváme a vracíme se opět do svých vyjetých kolejí. Opět o všem jen přemýšlíme a rozebíráme to ve filosofických, či dokonce vědeckých úvahách ze všech stran. Po čase se nám tak nakonec zcela vytratí prvotní impuls silného a krásného prožitku ducha, který nám přinesl radost a štěstí.

 
Celý príspevok

17. 2. 2022

Neutopme se v balastu! Čerpejme z Pramene!

/ Rubrika: Na zamyslenie

Žijeme ve zvláštní době, která je štědrá na informace nejrozmanitějšího druhu, avšak přece až nápadně chudá na moudrost. Stále nové informace přicházejí ze všech stran a valí se na lidi z médií a knih jako všestrhující mořská vlna; vlna, po níž zůstává prázdno, a to i navzdory pocitu naplnění z „dobré orientace“ ve společenském dění. Vždyť člověku by nestačil den, aby se dozvěděl o všem, co se událo za poslední hodiny ve světě. Ba co více, nestačil by vůbec reálně žít svůj život v přítomnosti, protože by ho prožil v pozorování života. A to je neštěstí, jemuž podlehli mnozí.

 
Celý príspevok

7. 2. 2022

Zásadní vyjádření k současným i budoucím přírodním neštěstím

/ Rubrika: Na zamyslenie

   Náš svět je sporadicky atakován tragickými přírodními katastrofami. Jejich výsledkem bývají často značné oběti na životech a obrovské materiální škody. Kdo poněkud sleduje přírodní dění může vidět, že tyto věci mají stupňující intenzitu.

 
Celý príspevok

4. 2. 2022

Základ spolupráce různorodých lidí a povznesení života na Zemi

/ Rubrika: Na zamyslenie

Co musí být základem spolupráce různorodých lidí, aby jejich spolupráce přinášela ovoce v podobě skutečného dobra pro život na Zemi místo rozkladu?

 
Celý príspevok

15. 11. 2021

Vlastní, neřešené chyby nás roztrhají na kusy!

/ Rubrika: Na zamyslenie

   Období pandemie má za následek enormní nárůst psychických problémů. Dramaticky se zvýšil počet telefonátů na linku důvěry. Stouplo množství domácího násilí a stoupla také rozvodovost. Kdyby vše fungovalo jako před pandemií, k ničemu z toho by nedošlo. Avšak tlak, který vytvořila pandemie, a hlavně opatření proti ní způsobila, že to, co bylo v lidech a mezi lidmi dosud skryto a oni o tom neměli ani tušení, najednou vyplulo navenek a rozbilo psychiku, vztahy a manželství.

 
Celý príspevok