Choď na obsah Choď na menu
 


Na zamyslenie

Príspevky

15. 11. 2021

Vlastní, neřešené chyby nás roztrhají na kusy!

/ Rubrika: Na zamyslenie

   Období pandemie má za následek enormní nárůst psychických problémů. Dramaticky se zvýšil počet telefonátů na linku důvěry. Stouplo množství domácího násilí a stoupla také rozvodovost. Kdyby vše fungovalo jako před pandemií, k ničemu z toho by nedošlo. Avšak tlak, který vytvořila pandemie, a hlavně opatření proti ní způsobila, že to, co bylo v lidech a mezi lidmi dosud skryto a oni o tom neměli ani tušení, najednou vyplulo navenek a rozbilo psychiku, vztahy a manželství.

 
Celý príspevok

11. 11. 2021

Cesta pravého rytíře

/ Rubrika: Na zamyslenie

POCTIVOST A SPRAVEDLNOST

Rytíř je neotřesitelně poctivý v jednání vůči všem lidem. Věří ve spravedlnost, ne však spravedlnost jiných, ale spravedlnost Boží a spravedlnost svoji vlastní. Pro rytíře neexistují žádná šedá místa v otázce vlastní poctivosti a spravedlnosti. Zná jen správné a chybné.

 
Celý príspevok

7. 10. 2021

Nepodporujme brak! Podporujme pravé umenie!

/ Rubrika: Na zamyslenie

V súčasnosti je naša spoločnosť zaplavená množstvom výrobkov, ktoré sú k nám dovážané z ďalekých zemí. Každý z nás má s nimi bohaté skúsenosti. Na prvý pohľad vyzerajú perfektne a dokonca sa zdá, že by mohli fungovať. Keď sa však na ne lepšie zapozeráte, vaše nadšenie opadne. So smútkom zistíte, že im chýba to najcennejšie – cit pre detail, jedinečnosť, krása a pokiaľ ide o úžitkové predmety, neraz i životnosť.

 
Celý príspevok

23. 9. 2021

Nechme žít pravé umění! Neživme to úpadkové!

/ Rubrika: Na zamyslenie

Žijeme ve zvláštní době, která je i v umění plná paradoxů. Na jedné straně máme moderní technologie, umožňující nám v oblasti umělecké tvorby vytvářet neuvěřitelné počítačové efekty, jako například při tvorbě moderních filmů, ale většina těchto filmů má mizernou výpovědní hodnotu. Zdá se, že jsme se tolik zaměřili na technizaci umění, že jsme zapomněli na jeho obsah a duchovnost, tedy na to nejpodstatnější. Technika, která měla umění jen umocňovat, aby vynikla hlavní myšlenka daného uměleckého díla, se stala často samotným předmětem umění, zatímco hlavní myšlenka díla je v lepším případě druhořadá.

 
Celý príspevok

16. 9. 2021

O lidském slově

/ Rubrika: Na zamyslenie

Jak je známo, člověk, jako jediný tvor na zemi, umí tvořit slova. Pro člověka je to veliká zodpovědnost. Vždyť jak moc se dá slovem ublížit, ví snad každý. Ale také kolik podporujících a pomáhajících slov by nikdy nespatřilo světlo světa. Slovo je velikou pomocí v dobrých rukou, ale ničivou zbraní v rukou nesprávných.

 
Celý príspevok

2. 9. 2021

Uvolnění duše

/ Rubrika: Na zamyslenie

V dnešní vypjaté době prožíváme různé mezilidské vztahy - a někdy natolik zúží náš pohled na smysl života, že se z nás stávají otroci těchto vztahů. Obzvláště, když se jedná o vztahy neharmonické, které řešíme ve svém nitru, hledajíce uspokojení. Čím více ale přemítáme nad jednáním a činy jiných lidí ve vztahu k nám, jako bychom se zaplétali do trnitého porostu, v němž se nemůžeme volně hýbat; jako bychom se potápěli do hustého močálu, jehož dusné výpary nás vyčerpávají a ubírají nám sílu opět a opět se vzchopit k boji o záchranu.

 
Celý príspevok

26. 8. 2021

Zpověď

/ Rubrika: Na zamyslenie

 „Tak ráda bych se věnovala jen svému duchovnímu poslání, a přitom řeším tolik zbytečností jen proto, že je zde na Zemi vše tak příliš hmotně uspořádáno. Ano, vím, že je potřebné zde umět hospodařit se svěřenými statky, že je třeba se umět o sebe postarat i ve hmotných záležitostech. S tím souzním a činím to ráda. Jen je ten svět nyní zaměřen jen a jen na materii a vše duchovní považují lidé za podřadné a méněcenné. Také pak na člověka usilujícího o ideál pravého lidství pohlíží většina společnosti s povýšeným zrakem. Ale já vím, že je to z nevědomosti. Jak ráda bych těmto ztraceným lidem pomohla, ale nechtějí slyšet má slova.

 
Celý príspevok

19. 8. 2021

Překážky

/ Rubrika: Na zamyslenie

Zde ve hmotnosti se musí každý člověk potkávat denně s překážkami, aby dozrával a stával se stále sebe vědomější. Ale někdy to člověku připadá, že je toho opravdu moc, tolik nejasností, otázek - a řešení je někde daleko za kopci.

 
Celý príspevok

12. 8. 2021

Proč vždy klesneme dolů?

/ Rubrika: Na zamyslenie

Je zvláštní, jak vždy, když se k lidem přiblíží nečekané události přírodního druhu, a to ať již v prožívání jejich dopadu na osudy jednotlivců nebo na osudy obcí i celých oblastí a zemí, zlepší se téměř vždy současně duchovní stav obyvatel Země.

 
Celý príspevok

22. 7. 2021

Předpověď budoucnosti

/ Rubrika: Na zamyslenie

Jen málokdo z lidí je schopen poznávat to, co je opravdu skryto v budoucím čase. A také jen velmi málo lidem bylo vždy po celý čas historie lidstva na Zemi umožněno „vidět“ do budoucích událostí. Těmto lidem nebylo nikdy veřejností věnováno tolik pozornosti, kolik mělo být. Žel, právě ku škodě celých následujících generací.

 
Celý príspevok