Choď na obsah Choď na menu
 


24. 6. 2021

Neznámé vesmírné záření

Předpovědi renomovaných klimatologů se shodují v tom, že ustálené počasí, především v období letních měsíců, bude pro naše podnební pásmo minulostí. Globální zvýšení teploty v zemské atmosféře o jeden stupeň Celsia zvětšuje totiž pravděpodobnost živelných katastrof až o 6 procent. V případě zvýšení globálního oteplení o 4-5 stupňů Celsia budou tisíce lidí v trvalém ohrožení života.

Zaměřme se ale nyní na jiný důležitý jev, s nímž je třeba v nastávajícím období klimatických změn rovněž počítat. A sice, že na Zem bude dopadat v zesílené míře neviditelné vesmírné záření, které bude zásadně ovlivňovat psychický stav drtivé většiny lidí. Přitom však právě psychický stav jednotlivců stane se kritériem přežití v nastávajícím čase těžkého prožívání.

Jakého původu bude toto záření?

Tuto otázku si může položit v budoucnu mnoho lidí. Nalezení správné odpovědi ale bude vyhrazeno výlučně těm lidem, kteří budou akceptovat duchovní rozměr lidského bytí a stanou se niterně svobodnými. Zmíněné vesmírné záření není totiž fyzikálního původu, jak by se dalo předpokládat, ale původu nadpozemského, a nebude jej možno ztotožnit se žádným fyzikálním jevem, který lidstvo dosud poznalo. Právě proto nedokážou mnozí lidé přijmout reálnou přítomnost tohoto záření ke svojí vlastní škodě. K těmto lidem mohou patřit i mnozí uznávaní vědci, kteří se tolik upnuli na analýzu jednotlivostí, že zcela ztratili schopnost vnímat bytí jako víceúrovňový celek. Paradoxem může být, že právě jednodušší, prostí, ba i nevzdělaní lidé se ukáží v tomto směru mnohem zralejšími a schopnějšími vypořádat se se životem.

Jak se bude toto záření projevovat?

Jak bylo zmíněno, účinky vesmírného záření se budou projevovat hlavně na lidské psychice. Proto bude v důsledku toho zasaženo hlavně lidské myšlení, které je v současnosti hlavním průplavem většiny psychických procesů člověka.

Člověk, který usiluje o povznesení své mysli v každodenním životě a upřímně se snaží překonat touhou po vlastním zušlechtění všechny myšlenky závisti, žádostivosti, žárlivosti či zoufalé skleslosti, bude vesmírným zářením nesmírně posílen. Dokonce bude uschopněn prožívat stav nepopsatelného psychického upevnění a může se stát velkou posilou pro své okolí. To samozřejmě jen za předpokladu, že v zátěžových životních okolnostech neklesne na mysli a nebude se snažit chápat smysl života čistě rozumovými myšlenkovými pochody.

Takový člověk nabude vnitřního klidu, díky němuž může pronikat hluboko do jádra všech podstatných dějů, jež se budou v jeho okolí odehrávat. Tento přehled mu umožní pronikavě účinkovat ve smyslu nejčistší a nejsilnější pomoci bližním.

Psychika takového člověka je podobná opevněné nárazové zóně z tvrdé gumy, která dokáže snést a rozložit i nejsilnější tlaky doléhající zvenčí. Ba dokonce je odrazit zpět.

Lidé temného myšlenkového zaměření budou vesmírným zářením doslova „zahnáni do kouta“ a nezřídka se stanou i psychicky labilními. A to až do takové míry, že i nejmenší duševní otřesy je dokážou doslova vyvést z míry. Těmto lidem se mohou v důsledku toho hroutit vztahy s blízkými lidmi a může dojít k vážnému narušení sociálních struktur. Mnozí z těchto lidí budou zuřivými i na nejmenší podněty zvnějšku. Ruku v ruce půjde s touto jejich zuřivostí a nenávistí i sprostota a vulgarita těch nejodpornějších forem. Podle toho bude možné také lehce poznat, kde sídlí temno.

Zjednodušeně řečeno, lidmi dosud nepoznané vesmírné záření bude výrazně umocňovat ten druh duševního naladění, který bude u člověka převažující a dominantní. Je a zůstane proto vždy jen v rukou každého jednotlivce, jak se na něm účinky nového záření budou muset projevit. Žádný sebeklam nepomůže. Rozhodující bude samotné duševní naladění člověka.

Již i v současnosti je možné účinky zmíněného vesmírného záření vnímat každému, kdo vidět chce. V blízké době se ale bude všechno ještě více zesilovat a zostřovat.

Je možné něco na působení vesmírného záření změnit?

Ani nejsilnější technologie, jimiž moderní věda disponuje, nedokážou na působení vesmírného záření změnit nic. Je ale možné, že každý člověk proměnou svého nitra vytvoří v sobě takovou půdu, že jej účinky záření naleznou co nejvíce připraveného, a tím může být zabráněno mnohému neštěstí.

Toto je stále v rukách člověka.

Je to zároveň jeden z největších darů, jimiž člověk disponuje v otázce své budoucnosti a svého bytí.

Dobré chtění může učinit nevídaný zázrak na cestě k lepší budoucnosti. Je potřebné, abychom tomu uvěřili a dokázali toto dobré chtění v sobě přivést k životu ve formě skutku. Nastává čas, kdy se nebudou měnit vnější okolnosti, působící na život člověka, ale musí se změnit člověk, bude-li chtít obstát v nastávajícím období velkých změn.