Choď na obsah Choď na menu
 


Duchovno

Príspevky

6. 1. 2022

Daleko vzdáleny jsou brány nebeského Ráje

/ Rubrika: Duchovno

Jak představiti si tuto vzdálenost, jež dělí dnešní pozemský život od nepomíjivých, věčných sfér radostného, ctnostného bytí, naplněného křišťálově ryzí, živoucí službou Svatému Stvořiteli?

 
Celý príspevok

31. 12. 2021

Luciferův princip

/ Rubrika: Duchovno

Drtivá většina lidí dnes netuší, že jejich současný život je na každém kroku ovlivňován více než kdykoli předtím tisícerými formami dobře maskovaného principu, jehož původcem není nikdo jiný, než kníže temnot, ztělesnění zla a smrti, padlý archanděl, který měl sloužit svému Pánu, ale vzepřel se Jeho svaté Vůli – Lucifer!

 
Celý príspevok

24. 12. 2021

Svátky lásky zásadně jinak!

/ Rubrika: Duchovno

Milé ženy, je před námi nejkrásnější čas z celého roku, Vánoce. Jak mnozí také často říkají, svátky klidu a míru, svátky lásky. Zkusme se tento rok na tyto svátky připravit opravdu tak, abychom je mohly doopravdy prožít v míru, klidu, harmonii a lásce. Abychom o to více - do hloubky svých srdcí všichni prožili, jaký dar nám lidem byl před více jak 2000 lety dán.

 
Celý príspevok

2. 12. 2021

Boží bojovníci

/ Rubrika: Duchovno

Boží bojovníci! Tento vznešený pojem byl na Zemi nesčetněkráte pošpiněn různými projevy nezralosti velkých i malých náboženských skupin, které často páchaly ve svatém Božím jménu neskrývané bezpráví, násilí a křivdy. Proto je dnes tento pojem ve své původní velikosti všeobecně neuznávaný. Ba dokonce se stává předmětem buď obav a ostražitosti, či naopak pohrdavého posměchu moderních lidí, v lepším případě bývá zařazen do světa pohádek či legend pro dospívající mládež.

 
Celý príspevok

15. 10. 2021

Vymaňme se z monotónního proudu všednosti!

/ Rubrika: Duchovno

Lidstvo i nadále tone ve své šedivé monotónnosti, s níž vstává do každého nového dne a s níž beze změny jde opět vyčerpáno spát. Setrvačnost během každodennosti svírá lidstvo i člověka jako jednotlivce ve svých tvrdých, neústupných kleštích.

 
Celý príspevok

29. 7. 2021

Zbloudilé duše zemřelých v kláštere

/ Rubrika: Duchovno

Skupina přátel se zastavila k prohlídce kartuziánského kláštera ze 13. století. Někteří obdivovali zbytky zdiva, obloučky a další historické fragmenty. Jeden z nich však místo toho zůstal jen tiše stát a v nitru odciťoval atmosféru a energie tohoto místa. Potvrdilo se mu, co již jako smutnou předzvěst ucítil, když sem přicházeli.

 
Celý príspevok

15. 7. 2021

Tiché tóny z jiných světů

/ Rubrika: Duchovno

Čas od času k nám doléhá tichý napomínající hlas, či jen z dálky se nesoucí souzvuk nádherných tónů, nebo duši lahodící kouzelná píseň. Stává se to ve vzácných okamžicích ztišení našeho nitra – brzy ráno, když nás budí otevřeným oknem radostná ptačí píseň, nebo navečer, když se slunce sklonilo k obzoru a mění své barvy, kterými zahalí celou krajinu do ohnivě zbarveného pláště. Celá příroda se pak vykoupaná tímto světlem choulí do náruče paní noci.

 
Celý príspevok

24. 6. 2021

Neznámé vesmírné záření

/ Rubrika: Duchovno

Předpovědi renomovaných klimatologů se shodují v tom, že ustálené počasí, především v období letních měsíců, bude pro naše podnební pásmo minulostí. Globální zvýšení teploty v zemské atmosféře o jeden stupeň Celsia zvětšuje totiž pravděpodobnost živelných katastrof až o 6 procent. V případě zvýšení globálního oteplení o 4-5 stupňů Celsia budou tisíce lidí v trvalém ohrožení života.

 
Celý príspevok

24. 5. 2021

Noemova archa 2

/ Rubrika: Duchovno

V prvním článku jsme si objasnili, že stavba Noemovy archy na souši je v jistém smyslu také obrazným vyjádřením potřeby včasného rozvíjení duchovních schopností, které v nás dřímají ještě nerozvinuté, nebo někdy již i ubité. Díky těmto schopnostem dokážeme obstát v záplavě nízkosti dnešního světa a získat naději na bytí zaslíbené spravedlivým.

 
Celý príspevok

17. 5. 2021

Noemova archa

/ Rubrika: Duchovno

Z biblického příběhu o Noemovi se dozvídáme, že lidstvo žilo v temnotě hříchu a nechtělo se z něj povznést. Ba co více, všemu dobrému se rouhavě posmívalo. Stvořitel, vida tento úpadek, rozhodl se lidstvo ponechat zákonitým následkům jeho nenapravitelné hříšnosti. Na Zemi přišla potopa, jakou svět dosud nezažil. Před touto potopou se mělo zachránit jen několik omilostněných jednotlivců. Tito se měli stát pokračovateli nového života na očištěné pozemské půdě.

 
Celý príspevok